Profil zadavatele: Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace

  • Název: Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
  • IČO: 00838446
  • Adresa:
    Šebetov 1
    679 35 Šebetov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_129.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 370579

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sanace zaklenutého potoka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2023 20.12.2023 10:00
Elektrická požární signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2023 02.10.2023 10:00
Revitalizace zámeckého parku Sociálních služeb Šebetov, příspěvkové organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 23.06.2023 10:00
„Oprava zámecké zdi – I. Etapa – havarijní stav – ČÁST 1“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2023 15.03.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016