Profil zadavatele: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace

  • Název: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO, příspěvková organizace
  • IČO: 00530506
  • Adresa:
    Uhelná 6
    669 02 Znojmo
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_139.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 357755

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na dodávku štěpky - III. výběrové řízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.11.2023 08.12.2023 10:00
Rámcová smlouva na dodávku štěpky - II. výběrové řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.07.2023 28.07.2023 10:00
Střední škola technická Znojmo, příspěvková organizace - Řešení školního stravování (jídelny) a energetických úspor budovy dílen - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.03.2023 24.03.2023 09:00
Řešení energetických úspor areálu školy – objekt odborných učeben a tělocvičny – výkon TDI a koordinace BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.09.2022 06.10.2022 09:00
Řešení energetických úspor areálu školy – objekt odborných učeben a tělocvičny
podlimitní Zadáno 22.08.2022 15.09.2022 09:00
Střední škola technická Znojmo, p. o. - Řešení vytápění a energetických úspor areálu školy - kotelna
podlimitní Zadáno 21.05.2021 11.06.2021 10:00
Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice – dodávka strojního zařízení II
podlimitní Zadáno 20.07.2018 13.08.2018 13:00
Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice – stavební práce
podlimitní Zadáno 25.04.2018 25.05.2018 10:00
Zvýšení kvality odborné přípravy ve strojírenství a elektrotechnice – dodávka strojního zařízení
podlimitní Hodnocení 25.04.2018 22.05.2018 10:00
Příkazní smlouva - Administrátor výzvy IROP
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2016 20.04.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016