Profil zadavatele: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

  • Název: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
  • IČO: 00380385
  • Adresa:
    Čichnova 982/23
    62400 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_146.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 348853
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/company_edit_146.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce tukové jímky a lapače škrobů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 20.04.2020 10:00
Dodávka multifunkčních pánví
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2019 21.11.2019 10:30
Výběrové řízení VT7 - dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2019 21.11.2019 10:00
Praní prádla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 16.07.2019 10:00
Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
VZ malého rozsahu Zadáno 10.04.2019 23.04.2019 10:30
Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Dodávka IT vybavení a software
nadlimitní Zadáno 05.12.2018 07.03.2019 11:00
Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno – Dodávka stavebních prací
podlimitní Zadáno 05.12.2018 23.01.2019 10:30
Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení v rámci projektu s názvem Junior centrum excellence pro kybernetickou bezpečnost a ICT při SŠ Čichnova Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.08.2018 28.08.2018 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016