Profil zadavatele: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

  • Název: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace
  • IČO: 00380385
  • Adresa:
    Čichnova 982/23
    62400 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_146.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 348853
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/company_edit_146.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka kancelářských potřeb
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.06.2022 01.07.2022 10:00
Malířské práce 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.06.2022 30.06.2022 09:00
Rekonstrukce elektroinstalace objektu A3 - havarijní stav - PD
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2022 07.06.2022 10:00
Dodávka čisticích prostředků 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 27.04.2022 09.05.2022 09:00
Praní prádla
VZ malého rozsahu Zadáno 29.11.2021 10.12.2021 09:00
dodávka zdravotní matrace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 05.11.2021 05.11.2021 12:00
Kogenerační jednotka - Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništii
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2021 05.10.2021 10:00
Kogenerační jednotka
VZ malého rozsahu Zadáno 12.08.2021 15.09.2021 11:00
podporování systémů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.11.2020 24.11.2020 00:00
Dodávka čisticích prostředků
mimo režim ZZVZ Vyhodnoceno 07.09.2020 21.09.2020 09:00
Revize pracovních strojů a nepřipevněných elektrických spotřebičů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.08.2020 25.08.2020 10:00
Enersol
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.01.2020 24.01.2020 00:00
Praní prádla
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.10.2019 25.10.2019 09:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 03.07.2019 16.07.2019 10:00
Junior centrum excelence kybernetické bezpečnosti – projektová příprava
podlimitní Zadáno 02.08.2017 16.08.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016