Profil zadavatele: SŠ lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735

  • Název: SŠ lesnická a rybářská, Bzenec, Přívoz 735
  • IČO: 00230936
  • Adresa:
    Přívoz 735
    696 81 Bzenec
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_147.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Snížení energetické náročnosti objektů - Střední odborné učiliště lesnické a rybářské, Bzenec
podlimitní Zadáno 30.04.2012 15.05.2012 16:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016