Profil zadavatele: SŠ průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace

  • Název: SŠ průmyslová a umělecká Hodonín, příspěvková organizace
  • IČO: 00559539
  • Adresa:
    Brandlova 32
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_151.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 507249

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
SŠ 2/2019 SA 22 nákup sady nářadí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.09.2019 09.09.2019 00:00
SŠ 2-2019 SA 21 nákup pracovních stolů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.08.2019 20.08.2019 00:00
SŠ 2 2019_ SA 14 Pronájem tělocvičny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.06.2019 15.06.2019 00:00
Rekonstrukce sociálních zařízení 1. etapa - havarijní stav
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2019 10.06.2019 09:00
SŠ 2/2019-SA 8 projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.03.2019 11.03.2019 00:00
SS-2-2018-SA_17 Servisní a materiálová smlouva
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.09.2018 17.09.2018 14:00
SŠ 2-2017-SA 17_Nájemní smlouva_Vodafone
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2017 08.12.2017 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016