Profil zadavatele: SŠ zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, nám. Svobody 50

  • Název: SŠ zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov, nám. Svobody 50
  • IČO: 00638072
  • Adresa:
    Náměstí Svobody 50
    682 01 Vyškov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_153.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení