Profil zadavatele: Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

  • Název: Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
  • IČO: 60555980
  • Adresa:
    Hybešova 253/15
    60200 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_154.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 508226

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování centrální spisovny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 10.05.2021 13:00
Rekonstrukce kotelny Hybešova 253/15, BRNO
mimo režim ZZVZ Zadáno 20.10.2020 30.10.2020 10:00
objednávka stravenek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.01.2019 30.01.2019 09:00
Objednávka hudebních nástrojů (projekt Ve škole po škole)
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.01.2019 15.01.2019 09:00
Ubytování - lyžařský doškolovací kurz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2018 17.12.2018 10:00
Aktualizace E-knihovny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 10:00
Nákup SW licencí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2018 13.12.2018 10:00
Objednávka SW licencí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.11.2018 29.11.2018 10:00
Výroba nábytku
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.11.2018 20.11.2018 10:00
objednávka stravenek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.10.2018 25.10.2018 10:00
Nákup kancelářských židlí
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.10.2018 22.10.2018 09:00
Nákup tabletů - projekt VešPoš
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.10.2018 12.10.2018 12:00
Nákup notebooků - projekt VešPoš
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.09.2018 27.09.2018 12:00
Nákup Lego Mindstorms - projekt VešPoš
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.09.2018 25.09.2018 12:00
Nákup elektroniky - projekt VešPoš
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2018 20.09.2018 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››