Profil zadavatele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace

  • Název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vyškov, příspěvková organizace
  • IČO: 13692933
  • Adresa:
    Sochorova 552/15
    682 01 Vyškov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_158.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 369297

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
RS Projektové práce a výkon inženýrské činnosti - TAG
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.10.2020 20.10.2020 11:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016