Profil zadavatele: Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5

  • Název: Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5
  • IČO: 62073117
  • Adresa:
    Komenského 5
    680 11 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_161.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 348027

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2020 27.10.2020 15:00
Zajištění kurzů/pobytů v zahraničí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 23.06.2015 09:00
Dodávka výpočetní techniky –II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2013 29.04.2013 09:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2012 13.12.2012 09:00
Provedení zasíťování
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012 16.11.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016