Profil zadavatele: Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5

  • Název: Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5
  • IČO: 62073117
  • Adresa:
    Komenského 5
    680 11 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_161.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 348027

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o dílo HB servis
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.06.2016 28.06.2016 08:00
Smlouva SULKOM - plastová okna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2016 23.06.2016 10:00
Smlouva o dílo Renovace parket
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2016 14.06.2016 09:00
Smlouva o zajištění lyžařského výcvikového kurzu 14.1.2017-21.1.2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2016 29.03.2016 08:00
Smlouva o zajištění lyžařského výcvikového kurzu 21.1.2017-28.1.2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2016 29.03.2016 08:00
Smlouva o zajištění lyžařského výcvikového kurzu 7.1.2017-14.1.2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2016 29.03.2016 08:00
Smlouva o zajištění lyžařského výcvikového kurzu 7.1.2017-28.1.2017
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2016 29.03.2016 08:00
Smlouva o dodávání a ekologické likvidaci kazet do tiskáren a servisu tiskáren
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.12.2015 22.12.2015 08:00
Zajištění kurzů/pobytů v zahraničí
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 23.06.2015 09:00
Dodávka výpočetní techniky –II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2013 29.04.2013 09:00
Dodávka výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 28.11.2012 13.12.2012 09:00
Provedení zasíťování
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2012 16.11.2012 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016