Profil zadavatele: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace

  • Název: Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace
  • IČO: 15530213
  • Adresa:
    Purkyňova 97
    612 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_164.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 347317

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Lyžařský výcvikový kurz, Šerák únor 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2022 30.11.2022 10:00
Lyžařský výcvikový kurz, Šerák leden 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2022 30.11.2022 10:00
Sportovní Kurz Chorvatsko 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2022 30.11.2022 10:00
Lyžařský výcvikový kurz Dolní Morava 2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2022 30.11.2022 10:00
ÚPRAVA UČEBNY Č.1
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2022 26.07.2022 10:00
Smlouva číslo CPC 1624/2021 o nájmu movité věci, o platbě za provedené výtisky a o provádění poprodejních služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2021 31.12.2021 00:00
Smlouva na poskytování služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.10.2020 01.10.2020 00:00
Výkon TDI v rámci realizace stavby názvem „ROZŠÍŘENÍ NADSTAVBY ŠKOLY PRO ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU IT"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2019 15.08.2019 00:00
Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT
podlimitní Zadáno 30.07.2019 23.09.2019 14:00
Mikroprocesorové stavebnice Arduino
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.03.2018 12.04.2018 10:00
Čistící prostředky na rok 2018
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2018 27.02.2018 00:00
Nákup notebooku pro žáka dle doporučení školského poradenského zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 01.12.2017 07.12.2017 12:00
Kontrolní činnost
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.10.2016 26.10.2016 00:00
Zabezpeční školního stravování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.09.2016 26.09.2016 00:00
Stavební úpravy, chodba budovy B - 3. NP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.03.2016 02.03.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››