Profil zadavatele: VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, příspěvková organizace

  • Název: VOŠ ekonomická a zdravotnická a SŠ Boskovice, příspěvková organizace
  • IČO: 62073516
  • Adresa:
    Hybešova 53
    680 01 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 233521

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka varného plynového kotle
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.04.2019 15.04.2019 00:00
Vestavba sociálních zařízení na domově mládeže F2- I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 12.04.2019 29.04.2019 11:00
Zajištění vzdělávacího kurzu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2018 15.11.2018 00:00
"Modernizace učeben pro odbornou výuku s důrazem na využití IT v rozvoji klíčových kompetencí žáků"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.09.2018 12.09.2018 00:00
Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – Odborné vybavení pro zdravotnické a veterinární učebny
nadlimitní Zadáno 24.04.2018 09.08.2018 16:00
Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce – Dodávka nábytku pro odborné učebny pro VOŠ ekonomickou a zdravotnickou SŠ Boskovice
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2018 15.05.2018 16:00
Poskytnutí investičního úvěru na financování výdajů projektu "Modernizace výuky jako reakce na potřeby trhu práce"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2017 01.08.2017 00:00
Vypracování projektové dokumentace k podání žádosti z OP SFŽP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.04.2017 12.04.2017 00:00
Rámcová smlouva na administraci veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.01.2017 03.01.2017 00:00
Parkoviště na ulici Hybešova
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2016 23.05.2016 10:00
Zpracování žádosti o dotaci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2016 10.05.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016