Profil zadavatele: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace

  • Název: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
  • IČO: 62073516
  • Adresa:
    Hybešova 982/53
    68001 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_168.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 233521

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1: Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální regulace vytápění, VOŠ Boskovice – výměna zdroje, KGJ, IRC
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2021 03.05.2021 13:00
Rekonstrukce kotelny včetně instalace KGJ, optimalizace a vyregulování soustavy ÚT a instalace systému individuální regulace vytápění VOŠ Boskovice
nadlimitní Zadávání 02.03.2021
Rekonstrukce školní kuchyně
podlimitní Zadáno 22.12.2020 22.01.2021 13:00
Smlouva o nájmu movité věci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.10.2020 16.10.2020 00:00
Smlouva o nájmu movité věci - školní kuchyně
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.08.2020 01.08.2020 00:00
Pronájem IT techniky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2020 31.03.2020 00:00
Servisní smlouva
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2020 31.03.2020 00:00
Zajištění vzdělávacího kurzu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.11.2018 15.11.2018 00:00
Rámcová smlouva na administraci veřejných zakázek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.01.2017 03.01.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016