Profil zadavatele: Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Blansko, Nad Čertovkou, příspěvková organizace
  • IČO: 62076060
  • Adresa:
    Nad Čertovkou 17
    678 01 Blansko
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_174.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: VZ 507094

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy hlavní budovy školy – havárie“
podlimitní Hodnocení 18.04.2024 06.05.2024 10:00
Rekonstrukce plynové kotelny
VZ malého rozsahu Zadáno 14.10.2022 03.11.2022 11:00
Nákup notebooků
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.10.2022 03.10.2022 08:00
Pořízení pomůcek z účelové dotace MŠMT NPO Prevence digitální propasti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.08.2022 31.08.2022 11:00
Rekonstrukce střechy tělocvičny včetně úpravy větrání a oprava střechy školní jídelny
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2022 16.06.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016