Profil zadavatele: Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14

  • Název: Základní umělecká škola se zaměřením na církevní hudbu, Brno, Smetanova 14
  • IČO: 00226441
  • Adresa:
    Smetanova 14
    602 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_185.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Varhany- nákup
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2016 08.12.2016 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016