Profil zadavatele: Základní umělecká škola Znojmo

  • Název: Základní umělecká škola Znojmo
  • IČO: 70285756
  • Adresa:
    Rooseveltova 21
    669 02 Znojmo
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_186.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 641471

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Přestavba sociálního zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2021 16.04.2021 09:00
Zateplení objektu ZUŠ Znojmo, Rumunská 5a
VZ malého rozsahu Zadáno 10.06.2015 30.06.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016