Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko

  • Název: Základní umělecká škola, Adamov, okres Blansko
  • IČO: 47885939
  • Adresa:
    Ronovská 12
    679 04 Adamov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_187.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512844

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení