Profil zadavatele: Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace

  • Název: Základní umělecká škola Brno, Slunná, příspěvková organizace
  • IČO: 44993498
  • Adresa:
    Slunná 11
    617 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_189.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506540

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o účetních službách a poradenství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2019 31.12.2019 16:00
Smlouva o nájmu nebytových prostor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2019 12.12.2019 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016