Profil zadavatele: Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace

  • Název: Základní umělecká škola Brno, Veveří, příspěvková organizace
  • IČO: 44993528
  • Adresa:
    Veveří 944/133
    616 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_191.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509630

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Krátkodobá dohoda o užívání majetku JD 1.5.2016
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2015 02.09.2015 00:00
servis PC, nákupy komponentů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2015 29.06.2015 00:00
Smlouva mzdová účetní
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2015 29.06.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016