Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Hodonín

  • Název: Základní umělecká škola, Hodonín
  • IČO: 70836931
  • Adresa:
    Horní Valy 2
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_194.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506392

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné veřejné zakázky k zobrazení