Profil zadavatele: Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko

  • Název: Základní umělecká škola, Jedovnice, okres Blansko
  • IČO: 00839621
  • Adresa:
    Nad Rybníkem 401
    679 06 Jedovnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_196.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512887

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
žádné veřejné zakázky k zobrazení