Profil zadavatele: Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace

  • Název: Základní umělecká škola Pozořice, příspěvková organizace
  • IČO: 49461524
  • Adresa:
    U Školy 386
    664 07 Pozořice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_203.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 484438

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZUŠ Mokrá, č.p. 86 statické zajištění objektu – změny v rozsahu prováděných prací
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.09.2014 01.10.2014 16:00
ZUŠ Mokrá, č.p. 86, statické zajištění objektu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2014 28.05.2014 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016