Profil zadavatele: Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace

  • Název: Základní umělecká škola Strážnice, příspěvková organizace
  • IČO: 70837601
  • Adresa:
    Preláta Horného 509
    696 62 Strážnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_205.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 513313

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
nákup cimbálu
VZ malého rozsahu Zadáno 12.03.2015 20.03.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016