Profil zadavatele: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
  • IČO: 46937081
  • Adresa:
    tř. Bří Čapků 1
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_212.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 493919

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka nábytku do společných prostor a kanceláří
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2023 21.08.2023 12:00
Smlouva o dílo stavební práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.07.2023 24.07.2023 12:00
Procesní audit
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.07.2023 07.07.2023 12:00
Tvorba webových stránek
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.07.2023 03.07.2023 13:00
Výmalba společných prostor a pokojů klientů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2023 11.05.2023 12:00
Rámcová smlouva na elektropráce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.12.2022 30.12.2022 13:00
Poskytování recepční a bezpečností služby
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 16.11.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016