Profil zadavatele: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
  • IČO: 46937081
  • Adresa:
    tř. Bří Čapků 1
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_212.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 493919

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování recepční a bezpečnostní služby
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.10.2020 30.10.2020 12:00
Výměna nábytku v pokojích klientů
VZ malého rozsahu Zadáno 24.07.2020 03.08.2020 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016