Profil zadavatele: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Bažantnice, příspěvková organizace
  • IČO: 46937081
  • Adresa:
    tř. Bří Čapků 1
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_212.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 493919

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Malířské práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.09.2022 21.09.2022 11:00
Podlahářské práce
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.08.2022 18.08.2022 11:00
Dodávka projekčních prací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.08.2022 15.08.2022 08:00
Poskytování recepční a bezpečnostní služby
VZ malého rozsahu Zadáno 11.10.2020 30.10.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016