Profil zadavatele: Dětský domov Vranov, příspěvková organizace

  • Název: Dětský domov Vranov, příspěvková organizace
  • IČO: 70842680
  • Adresa:
    č.p. 160
    664 32 Vranov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_2123.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506778

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb psychologa
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.05.2017 10.05.2017 11:00
Kanalizační splašková přípojka
VZ malého rozsahu Zadáno 11.09.2015 24.09.2015 12:00
Nákup užitkového automobilu pro přepravu osob
VZ malého rozsahu Zadáno 20.10.2014 06.11.2014 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016