Profil zadavatele: Gymnázium a SOŠ Mikulov, příspěvková organizace

  • Název: Gymnázium a SOŠ Mikulov, příspěvková organizace
  • IČO: 60680377
  • Adresa:
    Komenského 7
    692 16 Mikulov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_213.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 221307

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „Oprava Purkyňova sálu – havarijní stav“ a výkon činnosti autorského dozoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 29.01.2020 03.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016