Profil zadavatele: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace

  • Název: Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
  • IČO: 46937099
  • Adresa:
    Strážovská 1095/1
    697 01 Kyjov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_22.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 348108

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 1 ks stolního mixovacího robota
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.06.2024 07.06.2024 13:00
Stavební a sadové úpravy zahrady
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.05.2024 20.05.2024 10:00
Elektrická požární signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2023 13.11.2023 10:00
Servis a opravy výtahů 2023-2026
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2023 22.06.2023 00:00
Rámcová smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2022 27.10.2022 11:00
Smlouva o předání převzetí odpadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.09.2022 30.09.2022 14:00
Smlouva o dílo Likvidace nebezpečného odpadu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.02.2022 09.02.2022 08:00
Smlouva o dílo
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.05.2021 31.05.2021 14:00
Bezdrátová signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2020 08.09.2020 15:00
Smlouva o provádění periodické kontroly požární techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 28.08.2020 13:00
Licenční smlouva Cygnus 2
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2019 25.01.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016