Profil zadavatele: Základní umělecká škola Vyškov

  • Název: Základní umělecká škola Vyškov
  • IČO: 70285829
  • Adresa:
    Nádražní 4
    682 01 Vyškov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_222.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 510241

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Objednávka stravenek 2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.05.2015 13.05.2015 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016