Profil zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

  • Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • IČO: 70932581
  • Adresa:
    Žerotínovo náměstí 449/3
    Brno 602 00
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
II/431 MANEROV - OBCHVAT - DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD
nadlimitní Zadáno 07.03.2017 12.04.2017 10:00
Zpracování žádosti o dotaci 2017 z OP IROP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2017 07.03.2017 00:00
Zpracování žádosti o dotaci 2017 z OP IROP
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.03.2017 07.03.2017 00:00
Výkon činnosti technického dozoru na stavbách SÚS JMK 2017
podlimitní Zadáno 06.03.2017 22.03.2017 10:00
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KAMENIVA PRO PROVÁDĚNÍ EMULZNÍCH VYSPRÁVEK V ROCE 2017
podlimitní Zadáno 06.03.2017 22.03.2017 10:00
II/152 MORAVSKÉ BRÁNICE – SILŮVKY – DÚR, IČ, DSP/PDPS, IČ, SP, AD
nadlimitní Zadáno 03.03.2017 13.04.2017 09:00
DODÁVKA KATIONAKTIVNÍ ASFALTOVÉ EMULZE PRO BĚŽNOU ÚDRŽBU KOMUMIKACÍ PRO ROKY 2017 A 2018
nadlimitní Zadáno 03.03.2017 16.03.2017 11:00
II/416 Hrušky, most 416-003 - DOS, IČ, PDPS, SP.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2017 03.03.2017 00:00
Výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbách SÚS JMK 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2017 14.03.2017 10:00
OPRAVA TRHLIN – SPÁR NA KOMUNIKACÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2017
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2017 13.03.2017 10:00
Úklidové práce (SÚS JMK cestmistrovství Tišnov a Rosice).
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.03.2017 01.03.2017 00:00
II/430 HOLUBICE – ROUSÍNOV – DSP, IČ, PDPS, SP, AD
nadlimitní Zadáno 27.02.2017 04.04.2017 10:00
II/400 Hostěradice-Višňové,II.,III.stava (extravilány) - DSP/PDPS,SP,IČ
nadlimitní Zadáno 27.02.2017 04.04.2017 09:00
II/373 BŘEZINA - OCHOZ U BRNA, MOST 373-017
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2017 06.03.2017 10:00
II/379 Tišnov ul. Brněnská - Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.02.2017 21.02.2017 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016