Profil zadavatele: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

  • Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
  • IČO: 70932581
  • Adresa:
    Žerotínovo náměstí 449/3
    Brno 602 00
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_224.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 208538

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.12.2016 16.12.2016 00:00
II/379 Deblín - Tišnov - Rekonstrukce krajské silnice II/379 vč. silničního tělesa v průtahu Deblínem. Smlouva o přeložce zařízení DS 13007726.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2016 15.12.2016 00:00
II/385 Čebín obchvat. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2016/00177.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2016 15.12.2016 00:00
II/374 Rájec průtah, IV. stavba, přeložka zařízení distribuční soustavy
podlimitní Zadáno 14.12.2016 21.12.2016 11:00
Poskytnutí strážní služby.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.12.2016 12.12.2016 00:00
CESTMISTROVSTVÍ BRNO - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2016 30.12.2016 10:00
II/421 Velké Pavlovice průtah. Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2016 08.12.2016 00:00
Zpracování projektových dokumentací 2016 II – II/425 Starovičky-Rakvice-Břeclav; IZ, DSP, PDPS, AD, SP
nadlimitní Zadáno 07.12.2016 03.01.2017 09:00
II/380 Moutnice průtah. Smlouva o přeložce sítě elektronických komunikací.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.12.2016 07.12.2016 00:00
DODÁVKA STUDENÉ OBALOVANÉ SMĚSI
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2016 19.12.2016 10:00
AUDITORSKÉ SLUŽBY A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2016 12.12.2016 11:00
II/432 KYJOV – MILOTICE - RATÍŠKOVICE
podlimitní Zadáno 02.12.2016 10.02.2017 11:00
III/3773 Lomnice, mosty 3773-8, 3773-9. Smlouva o překládce sítě elektronických komunikací.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 00:00
II/152 Jamolice - průtah. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 00:00
Nájem silnice II/415 o výměře 150 m²
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.11.2016 28.11.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016