Profil zadavatele: Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b

  • Název: Dětský domov, Boskovice, Štefánikova 2b
  • IČO: 62077465
  • Adresa:
    Štefánikova 2b
    680 01 Boskovice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_24.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: VZ 506415

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení 9 místného užitkového vozidla
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2017 24.04.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016