Profil zadavatele: Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace

  • Název: Dětský domov Hodonín u Kunštátu, příspěvková organizace
  • IČO: 62077457
  • Adresa:
    Hodonín u Kunštátu 48
    679 71 Lysice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_25.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: VZ 507643
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_25.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
žádné záznamy k zobrazení