Profil zadavatele: Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace

  • Název: Dětský domov Hodonín, příspěvková organizace
  • IČO: 64480020
  • Adresa:
    Jarošova 2267/1
    695 01 Hodonín
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_26.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 352816

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služba psychologa Mgr. Ivana Otrhálková
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2021 26.08.2021 12:00
Účastnická smlouva - mobilní služby T - Mobile
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.03.2021 25.03.2021 01:00
Smlouva o poskytnutí služeb psychologa 2021
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.01.2021 07.01.2021 15:00
Zateplení objektu a výměna oken s cílem odstranit vlhkost objektu a tvorbu plísní
podlimitní Vyhodnoceno 25.06.2013 10.07.2013 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016