Profil zadavatele: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace

  • Název: Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace
  • IČO: 00053163
  • Adresa:
    Havlíčkova 1223/17
    697 01 Kyjov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_271.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 349207
  • Adresa profilu na e-tržišti: http://www.soukyjov.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Účastnická smlouva - služby mobilního operátora
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 00:00
Kupní smlouva - elektrikářské zboží dle Přílohy č.1
VZ malého rozsahu Uzavřeno 16.03.2021 16.03.2021 13:00
CEJIZA, s.r.o.-Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí_JM_145
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2020 17.12.2020 10:00
CEJIZA, s.r.o.-Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru elektřiny v napěťové hladině vysokého napětí_JM_145
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2020 17.12.2020 10:00
Obchodní smlouva - Odvysílání reklamních spotů na Rádiu Jih
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.11.2020 30.11.2020 13:00
CEJIZA, s.r.o.-Smlouva o úpravě práv a povinností při dodávce a odběru zemního plynu_JM_145
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.10.2020 27.10.2020 13:00
Smlouva o dílo - zpracování projektu interiéru dvou učeben
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.10.2020 14.10.2020 14:00
Kupní smlouva - Nábytkové vybavení - šatny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.10.2020 13.10.2020 13:00
Dohoda o vzájemné spolupráci - zajištění praní prádla v prádelně Chrištof, spol. s r.o. Vyškov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.10.2020 07.10.2020 12:00
Vybavení dílen OV a šaten
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.09.2020 24.09.2020 11:00
ŠKOLA ONLINE - Poskytování služeb hostování softwarové aplikace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2020 30.06.2020 13:00
Kupní smlouva - ochranné osobní pracovní pomůcky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2020 23.06.2020 07:00
Kupní smlouva - Zabezpečení počítačové sítě
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.06.2020 22.06.2020 07:00
Smlouva o provádění konzultačních služeb v oblasti bezpečnost a ochrana zdraví při práci
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2020 27.02.2020 08:00
Smlouva o zájezdu - Beskydy 29.5.2020- 30.5.2020
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.01.2020 28.01.2020 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››