Profil zadavatele: Základní škola a praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24

  • Název: Základní škola a praktická škola, Hustopeče, Šafaříkova 24
  • IČO: 70839034
  • Adresa:
    Šafaříkova 24
    693 01 Hustopeče
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_273.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 507228

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy budovy pro potřeby ZUŠ Hustopeče
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2018 08.06.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016