Profil zadavatele: Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace

  • Název: Dětský domov Znojmo, příspěvková organizace
  • IČO: 49439723
  • Adresa:
    Hakenova 716/18
    669 02 Znojmo
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_30.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512082

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pořízení devítimístného užitkového vozidla
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.04.2024 30.05.2024 10:00
Faktura č. 12214938
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.12.2022 31.12.2022 00:00
Smlouva o dílo č. 017/19
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2017 18.12.2017 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016