Profil zadavatele: Domov Božice, příspěvková organizace

  • Název: Domov Božice, příspěvková organizace
  • IČO: 45671877
  • Adresa:
    Božice 188
    671 64 Božice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_31.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512968

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka doplňkového zařízení prádelny Domova Božice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Přemístění prádelny do hlavní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 15.09.2017 09:00
Smlouva na dodávky elektřiny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2014 30.06.2014 12:00
smlouva na dodávky plynu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2014 30.06.2014 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016