Profil zadavatele: Domov Božice, příspěvková organizace

  • Název: Domov Božice, příspěvková organizace
  • IČO: 45671877
  • Adresa:
    Božice 188
    671 64 Božice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_31.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512968

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Osobní automobil
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.09.2023 12.10.2023 10:00
Elektrická požární signalizace projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 12.09.2023 27.09.2023 10:00
Dodávka a montáž nábytku do sesterny a kanceláře PaM v objektech Domova Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.07.2023 14.08.2023 10:00
Dodávka čistících a hygienických potřeb pro potřeby Domova Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.06.2023 25.06.2023 23:59
Oprava zpevněných ploch a svodů dešťové vody v areálu Domova Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 30.05.2023 13.06.2023 10:00
Oprava podlah v přízemí hlavní budovy Domova Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.05.2023 02.06.2023 10:00
Dovybavení protinárazovými prvky hlavní budovy Domova Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.04.2023 02.05.2023 10:00
Rekonstrukce výtahu - velký
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 17.04.2023 11:00
Dodávka doplňkového zařízení prádelny Domova Božice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2018 25.04.2018 10:00
Přemístění prádelny do hlavní budovy
VZ malého rozsahu Zadáno 01.09.2017 15.09.2017 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016