Profil zadavatele: Domov Božice, příspěvková organizace

  • Název: Domov Božice, příspěvková organizace
  • IČO: 45671877
  • Adresa:
    Božice 188
    671 64 Božice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_31.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 512968

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování zimní zahrady před zadním vchodem do Domova Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.05.2024 26.05.2024 23:59
,,Výmalba a nátěry v prostorách Domova Božice, příspěvková organizace“ VZO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.02.2024 29.02.2024 11:00
Dodávka čistících a hygienických potřeb pro potřeby Domova Božice, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 25.06.2023 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016