Profil zadavatele: Domov Horizont, příspěvková organizace

  • Název: Domov Horizont, příspěvková organizace
  • IČO: 46937145
  • Adresa:
    Strážovská 1096
    697 01 Kyjov
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_32.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 509792

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování poradenských služeb
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.04.2024 15.04.2024 11:00
Servisní smlouva č. 2003241 - servis a revize kotelny a výměníkové stanice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.03.2024 26.03.2024 14:00
Dodatek č. 1 k Obchodní smlouvě o dílo - likvidace odpadů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.03.2024 20.03.2024 08:00
Smlouva o dílo - "Oprava vjezdové brány"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2023 18.12.2023 10:00
Smlouva o dílo - "Oprava zpevněné plochy u PB"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.12.2023 18.12.2023 10:00
Výměna kogenerační jednotky – havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2023 01.12.2023 11:00
Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací - připojení internetu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 01.10.2023 01.10.2023 10:00
Smlouva o dílo - Zavedení age managementu do personálních procesů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 07.09.2023 07.09.2023 08:00
Servisní smlouva - Servis a oprava výtahů 2023-2026
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.06.2023 23.06.2023 09:00
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního systému
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2023 14.06.2023 14:00
Smlouva o dodávce vody, odvádění odpadních vod
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.03.2022 24.03.2022 10:00
Smlouva o předání a převzetí odpadů za účelem jejich dalšího zpracování
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2021 08.12.2021 08:00
Smlouva o spolupráci - poradenství pro stravovací provoz
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.10.2021 22.10.2021 12:00
Účastnická smlouva - poskytování Základní a doplňkové Služby elektronických komunikací
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.03.2021 23.03.2021 13:00
Smlouva - Projekt Rekonstrukce budov A, B
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.08.2019 12.08.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2  ››