Profil zadavatele: Domov Hvězda, příspěvková organizace

  • Název: Domov Hvězda, příspěvková organizace
  • IČO: 00226564
  • Adresa:
    Nové Hvězdlice 200
    683 41 Nové Hvězdlice, p.Bohdalice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_33.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 506519

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kontrakt o podpoře nezávislého odborníka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.05.2024 22.05.2024 06:00
Technický dozor stavby - Elektrická požární signalizace Domov Hvězda
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2024 27.02.2024 07:00
Elektrická požární signalizace
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2024 28.02.2024 10:00
Provádění komplexní údržby a servisu počítačové sítě, počítačů a severu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.12.2022 20.12.2022 11:00
Poskytování služeb v odpadovém hospodářství
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.03.2022 29.03.2022 10:00
Zajištění nakládání s odpady
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.01.2022 14.01.2022 00:00
Údržba, servis a revize trafostanice
VZ malého rozsahu Uzavřeno 14.06.2021 14.06.2021 00:00
Poskytnutí oprávnění k výkonu práva užití k SW modulům IS FENIX
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.09.2020 02.09.2020 13:00
Čistící, úklidové a desinfekční prostředky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.05.2020 15.05.2020 14:00
Počítačový program Cygnus 2
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.12.2018 17.12.2018 12:00
Smlouva na nákup - Unišek+FKSP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2016 22.09.2016 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016