Profil zadavatele: Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno

  • Název: Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno
  • IČO: 00567396
  • Adresa:
    Klášterského 4
    617 00 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_34.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 362359

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
DM Klášterského 4 - projektová dokumentace zdroje vytápění
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.06.2023 20.06.2023 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016