Profil zadavatele: Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Hostim, příspěvková organizace
  • IČO: 45671761
  • Adresa:
    Hostim 1
    671 54 Hostim
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_39.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 231154

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
BOZP,PO
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.12.2019 27.12.2019 00:00
Odvod odpadních vod
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2016 23.09.2016 00:00
Právo užívání IS Cygnus
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.01.2015 19.01.2015 00:00
Smlouva na prací prostředky
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.02.2013 22.02.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016