Profil zadavatele: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
  • IČO: 45671702
  • Adresa:
    Domov 1
    671 32 Plaveč
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_41.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 233970

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka osobního automobilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.03.2024 16.04.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016