Profil zadavatele: Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace
  • IČO: 45671729
  • Adresa:
    Skalice 1
    671 71 Skalice, pošta Hostěradice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_43.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 222880

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
objednávka - toaletní a sprchová křesla
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.11.2020 19.11.2020 00:00
Zahradní traktor
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.10.2020 06.10.2020 00:00
servis výtahů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.07.2020 10.07.2020 08:00
kupní smlouva/myčka podnožních mís
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.11.2019 04.11.2019 07:00
Odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.02.2017 20.02.2017 00:00
Dodávka počítačového programu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.03.2016 31.03.2016 00:00
Nákup zboží
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.09.2011 15.09.2011 00:00
Opravy prádelenského zařízení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.02.2008 02.02.2008 00:00
Svoz a zneškodňování zdravotnického materiálu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 31.05.2007 31.05.2007 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016