Profil zadavatele: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
  • IČO: 00209392
  • Adresa:
    Zámecká 57
    664 52 Sokolnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_44.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 351384
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_44.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Havarijní stav podlahy DPS SOKOLNICE- II. etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.03.2023 23.03.2023 10:00
Gastro nádoby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.02.2023 10.02.2023 00:00
Oprava havarijního stavu komunikace u nové vrátnice Bílý dům
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2023 23.01.2023 00:00
Rekonstrukce gastroprovozu - projektová dokumentace IV
VZ malého rozsahu Zadáno 02.12.2022 16.12.2022 12:00
Dodávkový automobil III
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2022 24.11.2022 10:00
„Výsadba stromů v DPS Sokolnice – II. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2022 08.07.2022 11:00
Poskytování hlasových a datových telekomunikačních služeb pro Jmk a právnické osoby zřizované Jihomoravským krajem
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.03.2021 20.03.2021 00:00
Servis a opravy výtahů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.11.2020 19.11.2020 00:00
Výsadba zeleně v areálu parku DPS Sokolnice
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2020 06.08.2020 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016