Profil zadavatele: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
  • IČO: 00209392
  • Adresa:
    Zámecká 57
    664 52 Sokolnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_44.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 351384
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_44.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výsadba zeleně v areálu parku DPS Sokolnice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2020 06.08.2020 00:00
Havarijní stav výtahu na oddělení I.A,I.B hlavní zámecké budovy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 30.06.2020 30.06.2020 00:00
Havarijní stav splaškové kanalizace
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.06.2020 19.06.2020 00:00
Humanizace pobytových služeb - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 24.08.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016