Profil zadavatele: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

  • Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace
  • IČO: 00209392
  • Adresa:
    Zámecká 57
    664 52 Sokolnice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_44.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 351384
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_44.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rozšíření stávajícího systému sestra-pacient_Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 08.04.2020 00:00
Chodník u stodoly
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.03.2020 10.03.2020 00:00
Dvorní zídka
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.03.2020 10.03.2020 00:00
Vybavení kuchyněk, sesterny a společenské místnosti
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2020 27.02.2020 00:00
Oprava podlahy kůru zámecké kaple
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2019 06.09.2019 00:00
TDI a Koordinátor BOZP stavby Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2019 15.03.2019 00:00
"Rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky" II
podlimitní Zadáno 29.10.2018 15.11.2018 10:00
Humanizace pobytových služeb - projektová dokumentace
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2018 24.08.2018 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016