Profil zadavatele: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace

  • Název: Nemocnice Hustopeče, příspěvková organizace
  • IČO: 04212029
  • Adresa:
    Brněnská 716/41
    69301 Hustopeče
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_4668.html

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Terapeutický laser – havarijní
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.05.2023 05.06.2023 12:00
Myčka endoskopu - havarijní
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2023 11.04.2023 12:00
Hodnocení a certifikace integrovaného manažerského systému dle ISO 9001
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2023 31.01.2023 12:00
Svoz a likvidace odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 06.01.2023 19.01.2023 12:00
Výkon funkce koordinátora BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2022 29.12.2022 12:00
Výkon funkce technického dozoru
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2022 29.12.2022 12:00
Renovace schodišť a zábradlí - RENOVACE ZÁBRADLÍ
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2022 10.11.2022 12:00
Renovace schodišť a zábradlí - RENOVACE KAMENNÉHO SCHODIŠTĚ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 09.11.2022 12:00
Renovace schodišť a zábradlí - SKLENĚNÉ VÝPLNĚ
VZ malého rozsahu Zadáno 01.11.2022 09.11.2022 12:00
Oprava podlahy ve stravovacím provozu - havarijní
VZ malého rozsahu Zadáno 31.10.2022 07.11.2022 12:00
Zákrokový stůl – urologická ambulance
VZ malého rozsahu Zadáno 10.08.2022 23.08.2022 12:00
Oprava podlah lůžkové odd. NLP - havarijní
VZ malého rozsahu Zadáno 08.08.2022 19.08.2022 12:00
Zdravotnická dopravní služba
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 02.08.2022 12:00
Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) v Nemocnici Hustopeče
nadlimitní Zadáno 08.04.2022 14.11.2022 12:00
Svoz a likvidace odpadů
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2022 21.01.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4  ››