Profil zadavatele: Duhovka - středisko volného času Břeclav

  • Název: Duhovka - středisko volného času Břeclav
  • IČO: 60575514
  • Adresa:
    Lidická 4
    690 03 Břeclav
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_47.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 641470

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění havarijního stavu střechy budovy A po živelné pohromě
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 13.02.2023 09:00
Oprava střechy a fasády – havarijní stav
mimo režim ZZVZ Zadáno 09.07.2021 03.08.2021 13:00
Plot v areálu Duhovka, SVČ Břeclav, Lidická ul.
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.07.2016 12.07.2016 14:00
TZ Břeclav Kančí obora - generální oprava části budovy B
VZ malého rozsahu Uzavřeno 10.09.2015 10.09.2015 13:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016