Profil zadavatele: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace

  • Název: Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace
  • IČO: 66596769
  • Adresa:
    Lány 2
    664 91 Ivančice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_66.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 352985

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Chemická laboratoř
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2021 11.05.2021 11:00
Řešení havarijního stavu vody a sociálních zařízení - II.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2021 23.04.2021 09:00
„Rekonstrukce datových rozvodů“
VZ malého rozsahu Zadáno 21.01.2021 03.02.2021 10:00
Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice – vybavení šaten
mimo režim ZZVZ Zadáno 29.05.2020 22.06.2020 13:00
Rekonstrukce sociálních zařízení a rozvodů vody I.etapa – havarijní stav II
VZ malého rozsahu Zadáno 02.01.2020 10.02.2020 09:00
Dodávka IT vybavení - notebooky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.12.2019 14.01.2020 11:00
Řešení havarijního stavu ohřevu TUV
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2018 17.09.2018 10:00
Rekonstrukce hřiště – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2017 03.08.2017 13:00
úprava místnosti,oprava WC
VZ malého rozsahu Uzavřeno 29.06.2017 29.06.2017 00:00
nákup PC
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.12.2016 19.12.2016 00:00
Rekonstrukce hřiště - I.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2016 30.08.2016 09:00
Nákup tabletů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 03.03.2015 03.03.2015 14:00
Snížení energetické náročnosti objektu šaten a tělocvičny Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančicích (GJB) – II. Etapa
podlimitní Zadáno 04.11.2014 15.12.2014 10:00
Zateplení Gymnázia Jana Blahoslava, Ivančice
podlimitní Zadáno 22.05.2013 11.06.2013 09:00
Dodávka informační technologie a vybavení pro Gymnázium Ivančice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2012 19.06.2012 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016