Profil zadavatele: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39

  • Název: Gymnázium T. G. Masaryka, Zastávka, U Školy 39
  • IČO: 49459899
  • Adresa:
    U Školy 39
    664 84 Zastávka u Brna
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_69.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: VZ512339

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava oken - stará budova
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.04.2015 15.05.2015 10:00
Dodatek ke smlouvě o poskytování prací a služeb DO-B-5-GYZA-0012
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.01.2015 15.01.2015 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016