Profil zadavatele: Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479

  • Název: Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479
  • IČO: 49408381
  • Adresa:
    Tyršova 479
    684 15 Slavkov u Brna
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_82.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 349561

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
nákup pekařské pece
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2021 21.04.2021 14:00
šokový zmrazovač pro výuku CU3
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.04.2021 21.04.2021 12:00
dodávka nerezového nábytku pro CU3
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.04.2021 08.04.2021 08:00
Litá podlaha v dílně truhlářů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.03.2021 17.03.2021 11:00
Nákup tranzitu pro obor truhlář II
mimo režim ZZVZ Zadáno 16.11.2020 20.11.2020 10:00
Nákup kancelářského softwaru - licence
VZ malého rozsahu Uzavřeno 28.07.2020 28.07.2020 11:00
dodávka serveru
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2020 30.07.2020 09:00
dodávka oděvů
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.07.2020 23.07.2020 10:00
vybudování nového okna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.05.2020 26.05.2020 10:00
vitrína
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.10.2019 22.10.2019 11:00
ICT vybavení
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.09.2019 20.09.2019 14:00
Zajištění činnosti energetického managementu dle požadavků SFŽP k realizovanému projektu ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace- Výměna oekn a zateplení budov šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.04.2019 17.04.2019 15:00
Zajištění a provedení svářečského kurzu v odborném výcviku oboru automechanik
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.02.2019 18.02.2019 14:00
Zajištění zahraničního zájezdu
VZ malého rozsahu Uzavřeno 23.01.2019 23.01.2019 15:00
ISŠ Slavkov u Brna, příspěvková organizace - Výměna oken a zateplení budov šaten, bytu školníka, učebnového pavilonu a tělocvičny
podlimitní Zadáno 12.01.2018 28.02.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016