Profil zadavatele: Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace

  • Název: Mateřská škola, základní škola a střední škola Gellnerka Brno, příspěvková organizace
  • IČO: 62157655
  • Adresa:
    Gellnerova 66/1
    63700 Brno
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_93.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 641597

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy na budově Gellnerova 1 – havárie
VZ malého rozsahu Zadáno 16.11.2023 08.12.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016