Profil zadavatele: Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace

  • Název: Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace
  • IČO: 70842663
  • Adresa:
    Sadová 530
    66443 Želešice
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_99.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 552001
  • Adresa profilu na e-tržišti: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=72

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Odstranění havarijního stavu střechy pavilonu F
VZ malého rozsahu Zadáno 15.01.2024 07.02.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016