Úspora vody v budovách užívaných Střední školou polytechnickou, Brno, Jílová
Datum poslední změny 25.10.2018 12:40:50

Jihomoravský kraj vyzývá dodavatele k účasti na předběžných tržních konzultacích za účelem získání informací potřebných pro optimální vymezení zadávacích podmínek připravované veřejné zakázky, jejímž předmětem bude realizace opatření k úsporám pitné vody na čtyřech budovách (jídelna, tělocvična, šatny a aula, domov mládeže) v areálu Střední školy polytechnické Brno, Jílová, příspěvkové organizace.

Předpokládá se, že realizovaná opatření budou, v případě jejich vhodnosti, následně aplikována i v dalších budovách ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

PřílohyDoplňující informace
žádné doplňující informace